ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД

МОНГОЛ ИНЖЕНЕР 2019 УДИРДАМЖ

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

2018 ОНЫ УЛСЫН ОЛИМПИАДЫН ДҮН

СУРГУУЛЬ ОНОО
1 MJEED 68
2 MUST-SMET 55
3 MUST-SCIEA 52

2017 ОНЫ УЛСЫН ОЛИМПИАДЫН ДҮН

СУРГУУЛЬ

ОНОО

1 MJEED 383
2 MUST-SCEA 276
3 TI 183

ОРОЛЦОГЧ СУРГУУЛИУД


"МОНГОЛ ИНЖЕНЕР" цогц үйл ажиллагааны тухай

Инженерийн зохион бүтээх үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, улс оронд хэрэгтэй инженерчлэлийн инноваци - шинэ бүтээл оновчтой саналыг дэмжсэн цогц үйл ажиллагаанд хандсан, хийж бүтээх чадамжийг бий болгоход чиглэсэн нэгдсэн үйл ажиллагааны хүрээнд хамтран олон арга хэмжээг зохион байгуулж ирлээ.

                 CAD/CAE/CAM-ийн I, II, III, IV-р олимпиадын мэдээлэл

2011 он. Анхдугаар олимпиад  2012 он. II-р олимпиад
2013 он. III-р олимпиад  2017 он. IV-р олимпиад
Доорх линкүүдээр орж Solidworks World Model Mania тэмцээнүүдийн бичлэгийг үзнэ үү.  
2000-2015 онууд                          2016 он       2017 он                             2018 он