2017-Материалын эсэргүүцлийн нэрэмжит бодлого

МУ-ын гавъяат багш Н.Төмөрбаатар Материалын эсэргүүцлийн нэрэмжит бодлогыг бэлтгэв.