2017 ОНЫ МОНГОЛ ИНЖЕНЕР
ОЛИМПИАДЫН ДҮН

СУРГУУЛЬ ОНОО
1 MJEED 383
2 MUST-SCEA 276
3 TI 183

2018 ОНЫ УЛСЫН ОЛИМПИАДЫН ДҮНГ ДАРЖ ХАРНА УУ