МЭДЭЭ

CAD/CAM/CAE сургалт зохион байгуулагдлаа 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 
Hэгдсэн арга хэмжээний хөтөлбөр  
Олимпиадын нэгдсэн дүнгийн мэдээлэл 
ETV ярилцлага 
Eagle телевизээр Монгол Инженер үйл ажиллагааны талаар  
ШИЛДЭГ СУРГУУЛЬ 
БАГИЙН ТЭМЦЭЭН - ИНЖЕНЕР 
БАГИЙН ТЭМЦЭЭН - ОЮУТАН  
ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ 
CAD/CAE/CAM - ОЮУТАН 
CAD/CAE/CAM - ИНЖЕНЕР 
ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ  
Анхааруулга 
c1 ЯРИЛЦЛАГА 
MАТЕРИАЛЫН ЭСЭРГҮҮЦЭЛ 
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МЕХАНИК -2 
МАШИНЫ ЭД АНГИ 
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МЕХАНИК -1  
МАШИН МЕХАНИЗМЫН ОНОЛ 
ОНОЛЫН МЕХАНИК 
Монгол инженер 2018 нээлтийн үйл ажиллагаа /LIVE/ 
Олимпиадын ерөнхий хөтөлбөр 
Монгол Инженер 2018 үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдах CAD/CAM олимпиадын 1-р шатны шалгаруулалт явагдлаа. 
CAD/CAE/CAM-ийн IV-р олимпиадын мэдээлэл 
CAD/CAE/CAM-ийн III-р олимпиадын мэдээлэл 
CAD/CAE/CAM-ийн II-р олимпиадын мэдээлэл 
CAD/CAE/CAM-ийн Анхдугаар олимпиадын мэдээлэл 
Xарааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангана 
Монгол инженер 2017 үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа