Сайн байна уу, Н.Пүрэвдорж [E.TM17]

Холбогдох салбар: Техникийн механикийн тэнхим

12

Саналын хайрцаг дахь таны саналууд

1

САНАЛЫН ХАЙРЦАГТ ОРООГҮЙ САНАЛ

41

НИЙТ ДЭМЖСЭН

54

НИЙТ ҮЗСЭН

САНАЛУУД

 • ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ
 • САНАЛЫН ХАЙРЦАГТ ОРООГҮЙ
 • САНАЛЫН ХАЙРЦАГТ

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛИЙН ЯВЦ

 • Интернэт удаашрах олон шалтгаан 60%
 • 1 давхарт байх үйлчлэгч нарын өрөөнд хоол 100%
 • Сургуулийн удирдлагын бүтэц, зохион 80%

СҮҮЛИЙН ДӨРВӨН ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 • Маш сайн
 • Сайн
 • Энгийн
 • Ач холбогдолгүй

ҮЗСЭН ТОО

ЧИГЛЭЛЭЭР

 • Сургалтын үйл ажиллагаа 16
 • ЭШ, инновацийн үйл ажиллагаа 20
 • Салба, тэнхим, сургуулийн үйл ажиллагаа 96
 • Санхүүгийн үйл ажиллагаа 45
 • Хамтын үйл ажиллагаа 60
 • Үйлчилгээ, аж ахуйн үйл ажиллагаа 90
2015 © Ubold.